Een zoektocht     

naar

mooi oud

Twee vrouwen raken in gesprek over hoe zij oud willen worden, liefst mooi oud. Dit gesprek is het begin van een persoonlijke briefwisseling die meandert door hun dagelijkse leven. Ingrijpende veranderingen, opborrelende angsten, groeiende inzichten, winst én verlies worden zichtbaar in de brieven. Vragen over zingeving, angst voor verlies van gezondheid en relaties, ideeen over onthechting en verlangen naar vlammend leven passeren de revue. Een zoektocht dus. Wat betekent het de weg te moeten volgen die je niet gaan wilt, de weg die onverstoorbaar leidt naar het einde van dit leven? Hoe ben en word je Mooi Oud?

In het essay dat voorafgaat aan de correspondentie onderzoekt Gertrude Klinkhamer op welke manier de huidige blik op de ouderdom is beïnvloed door onze Westerse culturele geschiedenis. Naast een schets van de ontwikkelingen en de beeldvorming over en van ouderen, laat zij in dit essay zien hoe Levenskunst kan helpen de kwaliteit van dat ouder wordende leven te verhogen.

 

Het essay biedt reflectie op het oud (durven) zijn en oud worden in deze tijd. De briefwisseling weerspiegelt de zoektocht in de praktijk van het leven van alledag en stijgt daarmee uit boven het individuele van déze twee vrouwen.